Bangsbo-Sulbæk

Frederikshavn Kommune

Geologi
Marine fossile terrasser og kystklinter fra Stenalderhavet og Yoldiahavet hæver sig trinvis fra Kattegat op mod en 80-90 meter høj moræneryg, kun 2 km fra havet. Vest herfor har Bangsbo Å-dal et usædvanligt reliefrigt og mangegrenet mønster.

Øvrige søgeord: Postglacial, Senglacial

Værdi
Området er et instruktivt og klassisk studieområde for landhævning efter sidste istid, Weichsel. Se også lokaliteten Voerså.

Naturforvaltning
Det karakteristiske terrasselandskab bør fremstå klart. Det er ønskeligt at brede strækninger vinkelret på kysten friholdes for beplantning, bebyggelse og større anlægsarbejder, så man klart kan se Stenalderhavets klint og Yoldiahavets terrasse op mod morænelandet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 4

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 72

GeoSite

Andre