Vognbjerg

Ringkøbing-Skjern Kommune

Geologi
Sydvest for Vognbjerg ligger der en række lave rygge på hedesletten, lige uden for kanten af Skovbjerg Bakkeø. De lave rygge er stærkt præget af myremalm, og løber parallelt med bakkeøens kant. Ryggene er dannet, hvor grundvand er trængt ud for foden af bakkeøen, og de markerer således tidligere stadier af bakkeøafgrænsninger.

Øvrige søgeord:

Værdi
Lokaliteten har stor værdi idet man her kan få et billede af erosionsudviklingen langs bakkeøens rand. Desuden får man her et indblik i de overfladenære grundvandsstrømninger samt grundvandskemiske forhold, der hersker langs bakkeøkanten.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre