Voervadsbro

Horsens Kommune

Foto: Gunnar Larsen (1993)

Geologi
Lokaliteten er en større grusgrav, hvori der findes en lagserie, som er henført til den ikke-marine Odderup Formation fra Tidlig Miocæn.

Øvrige søgeord:

Værdi
Lokaliteten har en meget høj forskningsmæssig værdi, for den udgør det eneste sted, hvor man har adgang til nogle af landets største grundvandsmagasiner. Det er ligeledes unikt, at lagpakken her har en mægtighed på 40 meter.

Naturforvaltning
Det vil være værdifuldt med vedligeholdte geologiske profiler i råstofgravene.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 65h

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre