Vissing Kloster

Horsens Kommune
Skanderborg Kommune

Foto: Henrik Granat

Geologi
Lokaliteten omfatter flere gode eksempler på terrasser fra flere forskellige strømningsstadier i et afsnit af Gudenådalen.

Øvrige søgeord: Weichsel, Senglacial, Postglacial

Værdi
Lokaliteten er værdifuld for den landskabsgeologiske forskning og bidrager til belysning af Søhøjlandets opståen under sidste istid.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 65p

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre