Tulstrup - Laven

Silkeborg Kommune
Skanderborg Kommune

Geologi
Lokaliteten belyser landskabsudviklingen under Nordøst-fremstødets afsmeltning fra Hovedopholdslinien i Weichsel Istiden. Området præges af en række langstrakte og parallelt forløbende israndsbakker, der er dannet ved et kortvarigt genfremstød af det vigende Nordøst-fremstød. Da bakkerne anses som randmoræner, er det foreslået, at de angiver isranden, der blev dannet under et kortvarigt genfremstød af den etapevise afsmeltning af NØ-fremstødets gletscherdække.
Syd for Tulstrup – Laven ligger Knudsø i bunden af en dyb dal. Umiddelbart nord for Knudsø afgrænses israndsbakkerne af en jævn smeltevandsterrasse. Terrassen er dannet af det smeltevand, der strømmede fra isens rand gennem Gudenådalen og Faldborg Dalen til Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning nord for Viborg.

Øvrige søgeord:

Værdi
Områdets mest interessante del ligger omkring de stejle skråninger, der præger området ned mod den nordvestlige del af Knudsø. Flere steder gennemskæres skråningen af slugter, der strækker sig ud i de lavtliggende områder ved sø-skråningerne. Adskillige kilder har deres udspring i skråningerne. Knudsø er afslutningsvis én af de reneste, dybe søer i landet.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 65i

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre