Toftum Bjerge

Struer Kommune

Geologi
Kystklint med en kvartær lagserie, der er brudt op i flager. Der findes smeltevandsler fra Elster, moræneler fra Saale og smeltevandssand og -grus fra Weichsel.

Øvrige søgeord:

Værdi
Især de meget tykke smeltevandsaflejringer fra Elster Istid har interesse.

Naturforvaltning
Kystprofilerne holdes åbne af de naturlige kystdynamiske processer, og det er vigtigt, at denne tilstand opretholdes.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 74

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 85

GeoSite

Andre