Tirstrup Hedeslette

Syddjurs Kommune

Geologi
Tirstrup Hedeslette danner en stor smeltevandsslette, der strækker sig i et bredt bælte tværs over den sydlige del af Djursland nord for Mols Bjerge. Studier af smeltevandsslettens sedimenter viser, at den generelle afstrømningsretning er foregået fra øst mod vest med toppunkt ved Glatved Strand. Tirstrup Formationens geologiske opbygning kan iagttages i de mange aktive råstofgrave, der ligger syd og vest for Tirstrup. Bemærk, at det kun er en meget lille del, der er udlagt som geologisk interesseområde.

Øvrige søgeord:

Værdi
Tirstrup Hedeslettes opbygning indgår som et væsentligt element i en samlet beskrivelse af Djurslands geologiske historie og er hermed af stor værdi for forståelsen af den glaciale landskabsserie. Hedesletten indeholder mange informationer om smeltevandets aktivitet uden for isranden.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge ikke ødelægges eller sløres. Det vil være værdifuldt at etablere og vedligeholde geologiske profiler i råstofgrave.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 40j

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre