Tebbestrup

Randers Kommune

Geologi
Nedlagt grusgrav i smeltevandsaflejringer fra sidste istid: Tebbestrup Formationen, en smeltevandsslette dannet foran den fremrykkende Nordøstis. Profilerne er nu dækket af skred og bevoksning.

Øvrige søgeord:

Værdi
Typelokalitet for Tebbestrup Formationen. En alternativ, tilgængelig grusgrav bør udpeges.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at der i området er mulighed for at frilægge et profil.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 42

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre