Svejstrup Mergelgrav

Randers Kommune

Geologi
En mindre, nu nedlagt råstofgrav, hvor der til forskningsformål tidligere var oprenset et profil, der viser grænsen mellem Danien og Selandien. Profilet er nu meget tilskredet.

Øvrige søgeord:

Værdi
Stor forskningsmæssig interesse som et af de få steder i landet, hvor Danien-Selandien grænsen kan studeres.

Naturforvaltning
Da området er udpeget som GeoSite, er det vigtigt, at der er mulighed for at oprense et profil i mergelgraven.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 41

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

GS 2-5

Andre