Spørring Å

Favrskov Kommune
Århus Kommune

Geologi
Det geologiske interesseområde ved Spørring å omfatter et ganske smalt strøg på begge sider af åen på strækningen mellem Spørring og Hadsten. På denne strækning udviser åen en række meget karakteristiske slyngninger (meanderbuer), der naturligt er udviklet gennem tiden – en udvikling der tog sin begyndelse i slutningen af sidste istid.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Spørring Å er et flot eksempel på, hvordan et vandløb naturligt udvikler sig med tiden, helt uden menneskelige indgreb. Spørring Å er således, geologisk og morfologisk set, af stor undervisningsmæssig værdi, idet den udviser klassiske relationer mellem samspillet af vandmængden, transport, erosion og aflejring som funktion af tiden.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige vandløbsprocesser kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre