Sorring Loddenhøj

Favrskov Kommune
Silkeborg Kommune

Geologi
En kildedal, der skærer sig en km ind i det højdedrag, hvorpå Sorring Loddenhøj ligger.

Øvrige søgeord:

Værdi
Kildedale er en ret sjælden landskabstype. Dalen her er en af de største og mest markante i Danmark.

Naturforvaltning
Det vil være værdifuldt at kildedalen fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 51

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre