Sønder Vosborg Hede

Holstebro Kommune

Geologi
Sønder Vosborg hede er et eksempel på et indsande, hvor flyvesandet er aflejret på det gamle glaciale landskab. Her ses tydeligt hvordan istidslandskabet bølger under flyvesandet

Øvrige søgeord:

Værdi
Området er et godt eksempel på hvordan den gamle nederoderede glaciale flade er overpræget af de senglaciale sandflugtshændelser.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 77-9

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre