Søftendalen

Favrskov Kommune

Geologi
Søftendalen gennemstrømmes af Lilleåen, der i hele sin udstrækning løber i en markant dal, der fortsætter til Langå i nord, hvor den opnår forbindelse til Gudenåen. Lilleåen indgår således som del af det vidt forgrenede Gudenå System, der i slutningen af sidste istid virkede som dræningsvej for smeltevandet i det midt- og østjyske landområde. Lilleåen har en række meget karakteristiske slyngninger.
Søftendalen ligger i et istidslandskab, der fortrinsvis er udformet af gletschere, som kan sættes i relation til Nordøstfremstødet. Under smeltningen af nordøstisens gletschere skete der en række genfremstød. Søften-dalen ligger således mellem den såkaldte C4-linie og den Østjyske Israndslinie, men selve Søftendalen er imidlertid dannet af smeltevand der strømmede fra det Østjyske Fremstød mens dette stod ved den Østjyske Israndslinie.

Øvrige søgeord: Weichsel Istid

Værdi
Søftendalen udgør en del af den langt større Lilleådal, der over store strækninger er et skoleeksempel på, hvordan et vandløb naturligt udvikler sig med tiden, helt uden menneskelige indgreb. Lilleåen er således, geologisk og morfologisk set, af stor undervisningsmæssig værdi, idet den udviser klassiske relationer mellem samspillet af vandmængden, transport, erosion og aflejring som funktion af tiden.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige vandløbsprocesser kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre