Søbygård Sø

Favrskov Kommune
Silkeborg Kommune

Geologi
Det geologiske interesseområde udgør et ganske smalt område, der strækker sig fra Gjern sydvest for Søbygård Sø til Vrangstrup, nord for Hammel. Området ligger i et istidslandskab, der primært er udformet i relation til Nordøstfremstødet. Søbygård Sø ligger i bunden af en veldefineret smeltevandsdal, der i den sydvestlige del gennemstrømmes af Gjern Å, mens den nordøstlige del gennemstrømmes af Granslev Å. Dalen er i løbet af Weichsel Istiden udformet som en tunneldal, men den egentlige dalsænkning antages at være anlagt længe før istiden.

Øvrige søgeord:

Værdi
Søbygård Sø med forbindelse til interesseområdet omkring Granslev Å er værdifulde landskabelige områder med Gudenåsystemet som samlende element. Dalen, som i dag indeholder såvel Søbygård Sø som Granslev Å, er oprindeligt anlagt som en tunneldal der kan relateres til smeltende ismasser omkring Nordøstfremstødets C2-linie. Tunneldalen fremstår særligt markant over en lang strækning fra Gjern i sydvest til Torup i nordøst, indeholdende Gjern Å, Søbygård Sø og Granslev Å.
Området er af geologisk og landskabelig interesse, med undervisningsmæssige værdier.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre