Søby - Fasterholt

Herning Kommune

Foto: Gunnar Larsen (1993)

Geologi
Område med nedlagte brunkulsgrave. I gravene var der blottet aflejringer fra Odderup Formationen, Hodde Formationen og Gram Formationen. I de efterladte, vandfyldte lejer findes mere eller mindre tilskredne profiler i Mellem og Øvre Miocæne aflejringer.

Øvrige søgeord:

Værdi
Brunkulslagene er i dag ikke tilgængelige på grund af den høje vandstand i gravene, men det er muligt ved boring at træffe Odderup Formationen. Området er et af de meget få steder i Danmark, hvor man kan studere hele Hodde Formationen og dens afgrænsning opad og nedad.

Naturforvaltning
Der er meget stor geologisk interesse knyttet til brunkulsgravenes blottede profilvægge med aflejringer fra Mellem og Øvre Miocæn. Oprensede profiler vil være af stor værdi.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 82

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre