Sminge - Gudenå systemet

Silkeborg Kommune

Foto: Mikael Jørgensen (1986)

Geologi
3 veludviklede terrasseniveauer i Gudenådalen.

Øvrige søgeord:

Værdi
Gudenå Systemet er et fundamentalt træk i Øst- og Midtjyllands landskabsudvikling i sidste istid. Terrasserne langs dalsiderne afspejler meget instruktivt de forskellige stadier i denne udvikling.

Naturforvaltning
Det er vigtigt at kunne overskue terrasseudformningen af landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 53

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre