Skovbjerg Bakkeø

Herning Kommune
Holstebro Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune

Geologi
Bakkeø med udjævnet landskab fra næstsidste istid og med spor efter senere tildragelser.

Dette store rammeområde indeholder flere lokaliteter.

Øvrige søgeord:

Værdi
Området illustrerer fint de særlige landskaber og jordbundsforhold, som karakteriserer bakkeøerne.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet. Det vil være værdifuldt med profiler i råstofgrave.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 77

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre