Skjernåens udløb

Ringkøbing-Skjern Kommune

Naturstyrelsen, foto: Barker & Barker

Geologi
Indlandsdelta ved Skjernåens udløb i Ringkøbing Fjord. Dens oprindelse går tilbage til Stenalderhavets transgression, hvor åmundingen lå ved en åben kyst.

Øvrige søgeord:

Værdi
Danmarks største indlandsdelta.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de vandløbsdynamiske processer kan forløbe uhindret. Området er omfattet af Vandløbsregulativet for Skjern Å.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 83

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre