Skelhøje

Viborg Kommune

Geologi

Landskabsudviklingen omkring Hovedopholdslinjen, hvor den knækker fra nord-sydlig til øst-vestlig retning.

Øvrige søgeord:

Værdi
Nøgleområde for studiet af det danske istidslandskab.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at selve de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klare og intakte. Især er et åbent landskab værdifuldt ved Hovedopholdslinjens knækpunkt i Guldborgland Plantage og ved selve toppunktet for smeltevandssletten ved Skelhøje by. Ligeledes vil det være værdifuldt at bevare en km-bred bræmme af overgangen mellem morænelandskabet og smeltevandssletten Alheden. Profiler i eksisterende grusgrave med dybere snit vil også være af stor interesse.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 61

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre