Sepstrup - Vrads Sande

Silkeborg Kommune
Ikast-Brande Kommune

Geologi
Sepstrup - Vrads Sande-området støder op til Gludsted og Store Hjøllund Plantage. Det består af et indsande, der opstod i Senglacial tid. Det karakteriseres af en markant klittopografi, der formodentligt har fået sin endelige udformning i Jernalderen og i historisk tid. Sepstrup - Vrads Sande ligger ved Hovedstilstandslinien. Området afgrænses mod nord, øst og syd af en række markante smeltevandsdale; Saltendalen og Bryrupdalen der er de største, samt den noget mindre Tingdal, der indeholder søerne Rævsø, Grane Langsø, Kalgård Sø og Kongsø. Mod vest går området over i en smeltevandsslette.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Sepstrup – Vrads Sande har aldrig været opdyrket og har derfor betydelig værdi på grund af områdets meget veludviklede klittopografi. Lokaliteten har desuden betydelig pædagogisk og undervisningsmæssig værdi for forståelsen af landskabets udvikling efter istiden.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at landskabet holdes åbent og uforstyrret, så klittopografien fremtræder klart.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre