Sandmark

Horsens Kommune

Geologi
Lokaliteten er en grusgrav , der viser aflejringer af lysegråt til hvidligt, overvejende mellem- til grovkornet kvartssand fra den Tidlig Miocæne, ikke-marine Odderup Formation. Lokaliteten er også kendt under benævnelsen Addit Grusgrav.

Øvrige søgeord:

Værdi
Lokaliteten har stor forskningsmæssig værdi, fordi man på stedet kan studere den horisontale udbredelse af det Tidlig Miocæne kvartssand. Et vigtigt "supplement" til lokalitet Voervadsbro, der er ideel for studier af den vertikale udbredelse.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at der er vedligeholdte geologiske profiler i grusgravene.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 65o

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre