Sandfær

Holstebro Kommune

Herning Kommune

Fotograf: Ole Malling

Geologi
Sandfær er en lille hede med parabelklitter. Klitterne hviler på en rolig flade af istidsaflejringer, og der ses stedvis store sten under flyvesandet.

Øvrige søgeord:

Værdi
Ved Sandfær ses relationen mellem de nye landskabsformer i form af klitter, der står i skarp kontrast til det nedslidte glaciale landskab.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 77-8

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre