Saltenprofilet

Silkeborg Kommune

Geologi
Området omfatter et naturligt profil, dannet ved kildeerosion. Saltenprofilet blev videnskabeligt beskrevet allerede i 1897 af geologen Axel Jessen. Siden har profilets aflejringer dannet grundlag for adskillige studier. De seneste undersøgelser (i 2005) viser, at Saltenprofilet er afsat i løbet af en ret kort tidsperiode, nærmere betegnet fra seneste Sen Oligocæn til tidligste Tidlig Miocæn. Det betyder, at den tilgængelige lagserie repræsenterer en alder på ca. 22 – 25 millioner år. Aflejringerne er overvejende afsat i et stort flodslettemiljø, der i perioder har været under marin påvirkning.

Øvrige søgeord:

Værdi
Saltenprofilet repræsenterer landets måske bedste eksempel på en aktiv kildeskrænt. Profilet indeholder desuden en informativ sekvens af glimmerholdigt ler, silt og sand af sen Sen Oligocæn og tidlig Tidlig Miocæn alder. Disse aflejringer er af betydelig forskningsmæssig interesse.

Naturforvaltning
Saltenprofilet blev fredet i 1937. Desværre betød fredningen, at profilet efterhånden groede til med buske og træer. Selv om buskadset er blevet ryddet flere gange siden fredningen kom i stand, er Saltenprofilet nu atter truet af tilgroning. Ønsker man imidlertid at bevare adgangen til profilet og dermed også forskningsmulighederne af lokalitetens aflejringer, vil det være hensigtsmæssigt at retablere et egentligt profil på lokaliteten. Men det betyder, at man griber ind i den naturlige kildeerosion. Det er således essentielt at der bliver foretaget en afvejning af de forskellige interesser.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 65f

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre