Rejkær Plantage

Ringkøbing-Skjern Kommune

Jordbundsudvikling i en klimp. Foto: Marianne Jakobsen

Geologi
I Rejkær Plantage er et flyvesandsområde med et karakteristisk indslag af klimper.

Øvrige søgeord:

Værdi
Lokaliteten har stor værdi, fordi indsandet har en speciel dannelseshistorie, og fordi den indeholder særlige landskabsformer.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 77-10

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre