Ramten - Dystrup Sø

Norddjurs Kommune

Geologi
Ramten og Dystrup Sø ligger i et istidslandskab, i en lavning, der er dannet af dødis. Istidslandskabet har overordnet karakter af et relativt jævnt plateau, der står i stærk kontrast til det sydlige Djursland, som præges af talrige randmorænebakker.
Søerne  var tidligere sammenhængende, men afvanding har medført, at det oprindelige søområde nu fremtræder som to lavvandede søer.

Øvrige søgeord: Weichsel Istid, Postglacial tid

Værdi
Dystrup og Ramten Sø er instruktive eksempler på dødishuller.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at landskabet fremtræder åbent og overskueligt.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre