Ørby Klint

Syddjurs Kommune

Geologi
I den 500 meter lange Ørby kystklint kan man til tider se et profil der viser, at lagene er skudt op i en række næsten lodret stående skiver (flager). Flagerne opbygges af ler- og mergelaflejringer fra Palæogen i form af Ølst Ler, Røsnæs Ler, Lillebælt Ler og Søvind Mergel. De bedste observationer kan til tider gøres i selve kystzonen, når der er lavvande. Blotningsgraden er dog også her varierende.
Længere mod nord er der til tider gode profiler, der viser ikke mindre end tre tills (moræner), der formodentligt repræsenterer tre sene isfremstød i Weichsel.

Øvrige søgeord:

Værdi
Lokaliteten har stor forsknings- og undervisningsmæssig værdi på grund af forekomsten af ler og mergel fra henholdsvis Ølst, Røsnæs, Lillebælt og Søvind Formationerne. Herved er hele den eocæne serie repræsenteret. I tilgift er det muligt at iagttage illustrative forkastningsstrukturer. Skredfænomenerne har endvidere stor pædagogisk værdi til undervisningsformål. Der findes ingen tilsvarende lokaliteter på det sydlige Djursland, der kan belyse lignende geologiske dannelsesforhold.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at du naturlige kystdynamiske processer kan forløbe uhindret.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 40e

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre