Ølst og Hinge Lergrave

Randers Kommune

Hinge Lergrav. Foto: C. Heilmann-Clausen (1986)

Geologi
To meget store råstofgrave, hvor lerindvinding giver omfattende blotninger i de fede lerformationer fra Øvre Paleocæn, Eocæn og Oligocæn.

Øvrige søgeord:

Værdi
Største samlede blotninger i Tertiæret i Danmark, af stor forskningsmæssig værdi. Ølst graven er typelokalitet for Ølst Formationen.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at der er mulighed for at frilægge profiler i lergravene.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 47

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre