Odby Klint

Thisted Kommune

Geologi
Klintprofil i aflejringer oven på Uglev Salthorst. I profilet ses Danien Kalk overlejret af kvartære aflejringer fra Elster, Saale og Weichsel istiderne.

Øvrige søgeord:

Værdi
Snit gennem en meget komplet kvartær lagserie oven på en salthorst.

Naturforvaltning
Kystprofilet holdes åbent af de naturlige kystdynamiske processer, og det er vigtigt, at denne tilstand opretholdes.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 73

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 86

GeoSite

Andre