Nordby Bakker

Samsø Kommune

Fotograf: Tove Stockmarr

Geologi
Det høje, bakkede istidslandskab skyldes interferens mellem bakkeretninger fra Nordøstisen og en randmoræne fra Bælthavfremstødet i slutningen af sidste istid, Weichsel. I kystklinterne findes værdifulde profiler, der belyser bakkelandets todelte opbygning.

Øvrige søgeord:

Værdi
Tæt sammenhæng mellem landskabsformer og klintprofilernes strukturelle opbygning.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge må ikke ødelægges eller sløres. Kystprofilerne holdes åbne af de naturlige kystdynamiske processer, og det er også vigtigt, at denne tilstand opretholdes.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 70

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

NK 66

GeoSite

Andre