Nørre Vissing

Skanderborg Kommune

Geologi
Lokaliteten er en lille nedlagt lergrav, hvor der i starten af 1990’erne endnu blev gravet ler til tegl. Lergraven indeholder et lag fra Eocæn (Søvind Mergel Formation) og Oligocæn (Vejle Fjord Formation). Grænsen mellem de to formationer er interessant, idet der mangler lag fra en del af de mellemliggende perioder (hiatus).

Øvrige søgeord:

Værdi
Nørre Vissing lergrav har forsknings- og undervisningsmæssig værdi, idet det er muligt at undersøge en interessant grænse (hiatus) mellem Søvind Mergel og Vejle Fjord Formationen.
Lergraven ved Nørre Vissing er truet af skred og høj vandstand. Desuden bliver den sydlige del brugt til affaldsdeponi.

Naturforvaltning
Det vil være værdifuldt med et oprenset profil.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 65j

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre