Nim

Horsens Kommune
Hedensted Kommune

Geologi
Lokaliteten omfatter et område af den Østjyske Israndslinje, som aftegner sig ved tydelige randmorænebakker.

Øvrige søgeord: Weichsel Istid

Værdi
Den største geologisk interesse knytter sig til grusgravsprofilerne, på basis af hvilke der er opstillet en detaljeret model for udviklingen ved isranden. Selve landskabet er stærkt præget af grusgravningen og derfor mindre interessant.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at der findes vedligeholdte geologiske profiler i grusgravene.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 65m

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre