Molslandet

Syddjurs Kommune

Geologi
Et større landskabsområde omfattende bl.a. Mols Bjerge, Helgenæs, Ebeltoft halvø og dele af Tirstrup Hedeslette. Området viser en glacial landskabsserie i storstilede terrænformer. Landskabsserien er dannet i tilknytning til den Østjyske Israndslinje sent i sidste istid. I klinterne ved Molshoved, Ørby og Lushage findes profiler af national interesse. I det lavere terræn findes udstrakte områder med hævet havbund fra Stenalderen. Kystudviklingen i Ebeltoft Vig er særlig interessant, idet den afspejler, at materialetransporten er rettet ind i vigen og rundt med uret, hvor den fører til opbygningen af vinkelforlandet Ahl Hage.

Dette større rammeområde omfatter flere lokaliteter.

Øvrige søgeord: Postglacial

Værdi
Danmarks flotteste eksempel på den glaciale landskabsserie.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge ikke ødelægges eller sløres. Mulighed for at frilægge enkelte profiler i grusgrave er ønskværdigt. Der er også vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så klintprofilerne holdes åbne og de nutidige kystformer fortsat kan udvikle sig.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 40

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

NK 64

GeoSite

Andre