Mols Hoved

Syddjurs Kommune

Geologi
Lokaliteten består af et ca. 2,5 km langt og op til 20 m højt kystprofil. Profilet er typelokalitet for den såkaldte Mols Hoved Formation, der består af smeltevandsaflejringer med indslag af søaflejringer og till. Den er afsat i tilknytning til det Ungbaltiske Fremstød i den seneste del af Weichsel Istiden.
Kystklinten indeholder en lang række glaciale dannelser der tilsammen viser, at området er blevet overskredet af ikke mindre end tre isfremstød i løbet af Weichsel Istid.

Øvrige søgeord:

Værdi
Kystprofilet ved Mols Hoved er typelokalitet for Mols Hoved Formationen og er således af stor forsknings- og undervisningsmæssig værdi.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, så kystprofilet holdes åbent.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 40g

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

NK 64

GeoSite

Andre