Mørke - Hornslet

Århus Kommune
Syddjurs Kommune

Geologi
Randbakkerne ved Mørke og Hornslet udgør en del af den markante israndslinje der blev dannet sent i Weichsel Istiden af det Ungbaltiske Fremstød. Da ismassen skred ind over det sydlige Djursland fra syd delte isen sig i to lober, der omtrent samtidigt skred ind gennem den nuværende Kalø Vig og Ebeltoft Vig. Herved blev randmorænen omkring Mørke og Hornslet dannet. Området karakteriseres desuden af dødishuller og erosionskløfter.

Øvrige søgeord:

Værdi
Efter dansk målestok er landskabet omkring Mørke og Hornslet storslået og særdeles værdifuldt for forståelsen af, hvordan landskabet udvikler sig omkring en isfront. Tilmed findes der mange gode udsigtspunkter i området, hvorfra det er muligt at danne sig et landskabsgeologisk overblik over området.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at selve de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre