Møllebakken ved Todbjerg

Århus Kommune

Geologi
Møllebakken er et langstrakt morænestrøg, som udgør en lille del af den Østjyske Israndslinie, dannet under den Ungbaltiske nedisning sent i Weichsel Istid. Randmorænestrøget ved Todbjerg kan anses som en vestlig forlængelse af den karakteristiske israndslinie, der ses omkring Kalø Vig på Djursland.
Området Hesselballe – Brandstrup kan dannelsesmæssigt sættes i relation til Møllebakken.

Øvrige søgeord:

Værdi
Det geologiske interesseområde fra Møllebakken ved Todbjerg med fortsættelse over Hesselballe og Brandstrup er særdeles værdifuldt, da det bidrager til billedet af, hvordan landskabet omkring den Østjyske Israndslinje har udviklet sig. Der er mange gode udsigtspunkter i området, hvorfra det er muligt at danne sig et overordnet indtryk af området, der tilmed har undervisningsmæssig værdi.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at selve de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre