Marselisborg skovene - Ajstrup Strand - Norsminde

Århus Kommune
Odder Kommune

Geologi
Jelshøj er en del af den markante randmoræne Holme Bjerge, dannet af i den sene del af Weichsel Istiden under det Østjyske Fremstød. Øst for Jelshøj ændrer terrænet karakter. Terrænet ud mod kysten er sammensat af to sæt bakkerygge, orienteret vinkelret på hinanden. Det er foreslået, at de øst-vestligt orienterede randbakker er blevet omformet af senere gletscherfremstød, der skred ind over området fra Kattegat. Dette sidste fremstød efterlod dødis i området. Da dødisen omsider var smeltet helt væk, blev de opfyldte issøaflejringer efterladt som bakker. Sådanne issøbakker ses ved Hørret vest for Lille Fulden. Samlet set fremstår området som et flot eksempel på et kompliceret istidslandskab. Den sydligste del af området ved Norsminde Fjord, repræsenterer et interessant kystområde der udgjorde en fjordarm i Stenalderen.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Området har særlig geologisk interesse, idet det fremstår som et komplekst dannet landskab, som viser hvordan undergrundens dybereliggende bjergarter har været bestemmende for landskabsudviklingen. I kystklinterne kan undergrundens (flageopskudte og foldede) bjergarter iagttages direkte. Tilstedeværelsen af plastisk ler ses tydeligt i området nord for Ørnereden, hvor der forekommer mange væltede træer som står midt i skredzonerne.
Området fremstår således i sin helhed som et sammenhængende landskab med vidtgående geologiske interesser med meget afvekslende og indholdsrige elementer, der afspejler en kompleks tilblivelseshistorie. Området har forsknings værdi, hvoraf Fuldendalen kan fremhæves.
Området omkring Norsminde Fjord udgjorde i Stenalderen en smal fjordarm, der senere sandede til i takt med den relative landhævning. Området udgør i sammenhæng med det nordligere beliggende og storbakkede landskab et kontrastrigt landskabsbillede der viser gode eksempler på den geologiske variation inden for få kilometer.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at selve de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre