Lysnet Bakken

Favrskov Kommune
Randers Kommune

Geologi
Bakken er sandsynligvis en rest af et Saale istidslandskab bevaret inden for Weichsel isens udbredelsesområde.

Øvrige søgeord:

Værdi
Markant, sjælden rest af et ældre istidslandskab i et yngre istidslandskab.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge ikke ødelægges eller sløres. Dette gælder især den markante vestskrænt.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 46

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre