Løsning Hedeslette

Hedensted Kommune

Geologi
Smeltevandsslette ved den Østjyske Israndslinje.

Øvrige søgeord:

Værdi
Godt eksempel på en smeltevandsslette ved den Østjyske Israndslinje.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge ikke ødelægges eller sløres. Det vil være værdifuldt med vedligeholdte geologiske profiler i råstofgrave.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 90

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre