Lilleådalen

Favrskov Kommune

Geologi
Lilleådalen er en markant smeltevandsdal. Ved Langå opnår dalen forbindelse til det vidt forgrenede Gudenåsystem, som Lilleådalen indgår i. Området indeholder en række meget karakteristiske og ikke mindst smukke meanderbuer.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Lilleåen er over store strækninger et skoleeksempel på, hvordan et vandløb naturligt udvikler sig med tiden. Lilleådalen er således, geologisk og morfologisk set, af stor undervisningsmæssig værdi, idet den udviser klassiske relationer mellem samspillet af vandmængde, transport, erosion og aflejring som funktion af tiden.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige vandløbsprocesser kan forløbe frit.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre