Lille Spåbæk

Ringkøbing-Skjern Kommune

Foto: Erling Fuglsang Nielsen (1984)

Geologi
Nedlagt brunkulsgrav med profil i Mellem og Øvre Miocæne aflejringer. Profilet er ikke længere tilgængeligt.

Øvrige søgeord:

Værdi
Et af de få steder, hvor man kunne studere Hodde formationen og dens øvre og nedre afgrænsning.

Naturforvaltning
Det vil være værdifuldt med et oprenset profil.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 78

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre