Langdalen

Århus Kommune

Geologi
Langdalen adskiller sig fra de øvrige dale i Brabrand Bakker, både på størrelse og form, men ikke mindst på dannelse. Det er således foreslået, at Langdalen er dannet ved en kombination af kildeerosion og sætninger i undergrunden. Dannelsen menes at være ganske ung, fra perioden fra ca. 200 år før Kristi fødsel til 200 år efter Kristi fødsel.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Langdalen tilhører en, efter dansk målestok, sjælden landskabstype, der er af stor geologisk interesse. Da den foreslåede dannelse af Langdalen endnu ikke er undersøgt til bunds, er området af betydelig forskningsmæssigt værdi.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at selve de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre