Kulsø-Rørbæk Sø

Hedensted Kommune
Ikast-Brande Kommune
Vejle Kommune

Foto: Gunnar Larsen (1972)

Geologi
Kulsø og Rørbæk Sø er lokaliseret i et dalstrøg, der ligger mellem Hovedopholdslinjen og C2-linjen, og som var opfyldt af dødis, da isen smeltede tilbage fra Hovedopholdslinjen. Inden for lokaliteten ligger også (med få hundrede meters afstand) udspringet af Danmarks to største åer, Gudenåen og Skjern Å.

Øvrige søgeord: Weichsel Istid

Værdi
Lokaliteten har værdi for den landskabsgeologiske forskning. Et intakt landskabeligt miljø i området er af bred almen værdi og interesse for befolkningen.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge ikke ødelægges eller sløres.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 65n

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre