Kronhede og Lem Vig

Lemvig Kommune

Geologi
Kronhede : Område, der viser landskabsudviklingen ved Hovedopholdslinjen, med smeltevandsslette, dødispræget glaciallandskab og randmorænebakker.

Lem Vig er det havdækkede indløb til en af Danmarks mest iøjnefaldende tunneldale, der udmunder i Klosterheden ved Rom By. Gjeller Odde på fjordens vestside ved udløbet til Limfjorden er et typeeksempel på et vinkelforland med en strandsø: Gjeller Sø. Ved Kobbel på østsiden af fjorden ses storslåede udskridninger i fedt ler fra slutningen af Elster Istid.

Øvrige søgeord: Weichsel Istid, Holocæn

Værdi
Kronhede : Typeeksempel på landskabsudviklingen ved Hovedopholdslinjen.

Lem Vig : Lokaliteten har værdi for studier af og undervisning i et fjordlandskab udformet i en tunneldal, samt for demonstrationer af kystudskridninger i klinter opbygget af fedt ler. Endelig har Gjeller Odde værdi som typeeksempel på et marint forland.

Naturforvaltning
Kronhede : Det er vigtigt, at landskabet fremtræder klart og åbent og forholdsvis intakt. Det gælder især smeltevandsslettens kegletoppunkt nær Roesgårde og dens grænsezone ind mod Hovedopholdslinjen, samt det nordgående dalstrøg fra kegletoppunktet.

Lem Vig : Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, og at der er udsyn over det omgivende landskab.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 75

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 84

GeoSite

Andre