Korup Sø

Syddjurs Kommune

Geologi
Lavningen, som tidligere var oversvømmet af Korup Sø, er dannet som et resultat af smeltning af dødis i Tirstrup Hedeslettens sydlige del.

For omkring 8.000 år siden var klimaet blevet mærkbart varmere. Såvel Kolindsund som Korup Sø blev oversvømmet af Stenalderhavet. Den langstrakte Kolindsunddal med forbindelse til Korup Sø blev omdannet til et sund, der havde forbindelse helt ind til Randers Fjord. I takt med den efterfølgende relative landhævning blev forbindelsen til havet afsnøret, og det tidligere sund blev omdannet til en sø. Korup Sø blev imidlertid tørlagt i 1880 i forbindelse med afvandingen af Kolindsund. Aflejringerne i Korup Sø afspejler forskydningen mellem land og hav fra den seneste del af istiden frem til 3.000 år før nu.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Korup Sø er af stor forskningsmæssig værdi til belysning af vegetationens og klimaets udvikling efter istiden. Interesseområdet er en klassisk geologisk lokalitet, der tidligt i 1940-erne var en nøglelokalitet for studier af vegetationens indvandring i Sen og Postglacial tid. Lokalitetens aflejringer udgør således i dag en vigtig reference for disse undersøgelser.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at der er mulighed for at udføre boringer til forskningsmæssige formål.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre