Kastbjerg Ådal

Randers Kommune
Mariagerfjord Kommune

Geologi
Kastbjerg Ådal er en markant tunneldal, der er dannet af smeltevandets erosion under isdækket. Tunneldalens østlige munding i Mariager Fjord er præget af marine aflejringer, idet denne del var oversvømmet af Stenalderhavet. Tunneldalen opnår forbindelse i vest til den markante Skalsådal, umiddelbart vest for Glenstrup Sø.

Øvrige søgeord: Weichsel Istid

Værdi
Kastbjerg Ådal udviser over store strækninger en meget tydelig morfologi hvilket er af undervisningsmæssig værdi. Desuden er relationen til Mariager Fjord af stor interesse. Endvidere rummer landskabet på begge sider af Kastbjerg Ådal en række mindre sidedale, der fremtræder endog særdeles pædagogiske.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at selve de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre