Karup Å ved Resen

Viborg Kommune
Herning Kommune

Foto: Ole Malling

Geologi
Naturlig meandrerende å.

Øvrige søgeord:

Værdi
Smukke relationer mellem dynamik og geomorfologi. Det omgivende landskab afspejler tidligere stadier i vandløbets udvikling.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de vandløbsdynamiske processer  forløber frit, og at landskabet bevarer sin oprindelige form.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 63

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre