Kås Hoved og Gyldendal

Skive Kommune

Foto: Jørn Bo Jensen (1982)

Geologi
To klintprofiler med aflejringer fra 3 istider og en mellemistid, bl.a. marine aflejringer fra Sen Elster og Holstein.

Øvrige søgeord:

Værdi
Interessen er især knyttet til de marine aflejringer, der viser udviklingen fra Sen Elsters ishav til det lune Holstein Hav. Det er den lokalitet i Danmark der bedst viser denne udvikling.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at kystprofilerne holdes åbne af de kystdynamiske processer.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 71

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre