Kås Bredning - Skibsted Fjord

Thisted Kommune
Morsø Kommune
Skive Kommune
Struer Kommune

Geologi
Lokaliteten omfatter kysterne omkring de nordvestlige dele af Kås Bredning og Skibsted Fjord. Disse kyststrækninger giver et godt billede af Limfjordens kystlandskaber med varierende frit stræk og eksponering. Det marine forland er rigt varieret og rummer talrige formelementer. Især vinkelforland og retodder er almindelige. Specielt værdifuld er det vinkelforland, som omslutter Nørskov Vig på Venøs nordspids.

Øvrige søgeord: Holocæn

Værdi
Lokaliteten har undervisnings- og forskningsmæssig værdi inden for marine forlandsdannelser. Endvidere er Klovvig på Venø typeområde for en lagune omsluttet af et vinkelforland og endelig er kystklinterne ved Kås Hoved og Gyldendal uformelle typelokaliteter for Sen-Elster og Holstein havaflejringer.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at de naturlige kystdynamiske processer kan forløbe frit, og at kystprofilerne holdes åbne.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

NGI 71
NGI 72

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Nationale Kystlandskaber

NK 87

GeoSite

Andre