Jelshøj

Århus Kommune

Geologi
Jelshøjbuerne er den geologiske betegnelse for bakkelandskabet Holme Bjerge og Skåde Bakker, der opbygges af en markant randmoræne. Landskabet er dannet af fremskridende gletschertunger under det Østjyske Fremstød. Randmorænen er blevet omformet af senere gletscherfremstød, der skred ind over området fra Kattegat, og som efterlod sig dødis i området. Da dødisen smeltede væk, blev issøaflejringerne efterladt som bakker, som det kan ses ved Hørret syd for Jelshøj. Samlet set fremstår Jelshøjbuerne som et flot eksempel på en kompliceret istidsdannelse.

Øvrige søgeord: Weichsel Istid

Værdi
Området fremstår i sammenhæng med Fuldendalen som et meget afvekslende og indholdsrigt landskab, hvor de enkelte elementer afspejler tilblivelseshistorien. Området har undervisningsmæssig værdi.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at selve de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre