Jeksendalen

Skanderborg Kommune
Århus Kommune

Geologi
Jeksendalen er en markant erosionsdal, der strækker sig fra Framlev til Solbjerg Sø. Dalen udgør en sidedal til den langt større og nordligere liggende smeltevandsdal, der mod øst rummer den nuværende Århus Ådal. Jeksendalen er dannet af smeltevandets erosion uden for isdækket efter afslutningen af Weichsel Istiden. Dens dybt nedskårne dalbund er et illustrativt eksempel på, hvordan rindende vand kan erodere i landoverfladens løse aflejringer. I dag løber Århus Å i bunden af den nordligste del af Jeksendalen og udgør en ydmyg repræsentant for tidligere tiders langt større smeltevandsfloder.

Øvrige søgeord:

Værdi
Jeksendalen og dens relation til den langt større Århus Ådal, er af betydeligt undervisningsmæssig værdi til illustration af smeltevandets erosion uden for isdækket efter istiden.

Naturforvaltning
Det er vigtigt, at selve de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhænge fremtræder klart i landskabet.

Yderligere information:

Nationalt Geologisk Interesseområde/Geologisk Set

Amtsligt Geologisk Interesseområde

Århus

Nationale Kystlandskaber

GeoSite

Andre